การคืนเงินและการยกเลิก
ข้อควรทราบก่อนขอรับเงินคืน
    หากท่านสมัครใช้บริการตามแพ็คเกจที่ลงทะเบียนและโอนชำระเงินเรียบร้อย พร้อมเปิดให้ใช้งานผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต หากท่านมีปัญหาในการใช้งานหรือการตั้งค่าร้านค่า ขอแนะนำให้ท่านติดต่อฝ่าย Support โดยเรามีระบบการช่วยเหลือที่ support@sabaimenu.com หรือ Line OA : @315kntij

สิทธิ์ในการขอรับเงินคืน
    กรณีที่ท่านชำระเงินค่าแผนการใช้ใดแผนการใช้หนึ่งก่อนหมดเวลาทดลองใช้ (7 วัน) ทั้งชำระผ่านอินเทอร์เน็ตแบงก์กิ้งหรือบัตรเครดิต/เดบิต

ท่านจะไม่ได้รับเงินคืนหากอยู่ในเงื่อนไขดังต่อไปนี้
    1. หลังจากใช้งานแผนทดลองใช้ครบ 7 วัน และสมัครใช้บริการในแผนใดแผนหนึ่ง
    2. แพลตฟอร์มไม่ตรงตามความคาดหวังของท่านหรือรู้สึกว่าแพลตฟอร์มใช้งานยากและเปลี่ยนใจไม่อยากใช้งานหลังจากสมัครใช้บริการในแผนใดแผนหนึ่ง
    3. ไม่มีความเชี่ยวชาญในระบบการจัดการและดูแลระบบ หลังจากสมัครใช้บริการในแผนใดแผนหนึ่ง

ช่องทางการชำระเงินคืน
    หากเข้าเงื่อนไขและสิทธิ์ในการขอรับเงินคืนใน 2 กรณี ดังนี้
    1. กรณีชำระผ่านโมบายแบงกิ้งหรือพร้อมเพย์ จะได้รับเงินเข้าบัญชีภายใน 1-3 วันทำการ นับจากวันยื่นขอ
    2. กรณีชำระผ่านบัตรเครดิตหรือเดบิต จะได้รับเงินเข้าบัญชีภายใน 7-14 วันทำการ นับจากวันที่ยื่นขอ